Teknik Bilgiler

Tablolar

Classification Type Physical Property
KS(JIS)  Specific Heat J/g°C Elasticity Coefficient X103N /m²  Thermal Expansion Coefficient X10cm/ Thermal Conductivity X10cm/
cm/°C cm/°C
(20~100°C) (20-100°C)
Austenitic 301 0.50 194 16,9 16,3
301L 0.50 194 16,9 16,3
303 0.50 194 16,8 16,3
304 0.50 194 17,3 16,3
304J1 0.50 194 17,3 16,3
304L 0.50 194 17,3 16,3
304LN 0.50 193 17,3 16,3
304N1 0.50 194 17,3 16,3
305 0.50 193 17,3 16,3
309S 0.50 193 14,9 13,8
316 0.50 194 16,0 16,3
316L 0.50 193 16.0 16,3
321 0.50 194 15,H11 16,1
Ferritic 409L 0.46 200 11,7 24,9
410L 0.46 200 9,9 25,1
430LX 0.46 196 10,5 26,4
430 0.46 200 10,4 26,4
430Ti 0.46     25,0
430J1L 0.46 200 10,4 25,0
436L 0.46   10,4 25,0
444 0.46 202    
Martensitic 410 0.46 202 9,9 24,9
420J1 0.46 202 10,3 23,8
420J2 0.46 202 10,3 23,8

cation Type Mechanical Property
KS(JIS)  Heat Treatment ≥ Yield Strength (N/m²) ≥ Tensile Strength (N/m²) ≥ Elongation(%) Hardness
≤ HB ≤ HRB ≤ Hv
Austenitic 301 S 205 520 40 207 95 218
301L S 215 550 45 187 90 200
303 S 205 520 40 187 90 200
304 S 205 520 40 187 90 200
304J1 S 155 450 40 187 90 200
304L S 175 480 40 187 90 200
304LN S 245 550 40 217 95 220
304N1 S 275 550 35 217 95 220
305 S 175 480 40 187 90 200
309S S 205 520 40 187 90 200
316 S 205 520 40 187 90 200
316L S 175 480 40 187 90 200
321 S 205 520 40 187 90 200
Ferritic 409L A 175 360 25 162 80 175
410L A 195 360 22 183 88 200
430LX A 175 360 22 183 88 200
430   205 450 22 183 88 200
430Ti A 205 420 25 162 80 175
430J1L A 205 390 22 192 90 200
436L A 245 410 20 217 96 230
444 A 245 410 20 217 96 230
Martensitic 410 A 205 440 20 201 93 210
420J1 A 225 520 18 223 97 234
420J2 A 225 540 18 235 99 247


STANDART KALITE PASLANMAZ ÇELIKLERIN KULLANIM ÖZELLIKLERI
KALITE ODA SICAKLIGINDA YÜKSEK SICAKLIKTA KULLANMA LIMITI ÜRETIM LIMITI KULLANMA SAHASI
430 Korozyona 410 ve 420 kaliteden daha iyi dayanıklıdır. Klorldsiz asit oksidasyonlarına iyi dayanıklılık gösterir. 800 C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır. Düşük sıcaklıklarda kırılgandır. 200-300 santigratlık derecelik ön ısıtmadan sonra TİG kaynağı yapılabilir. 700-800 C derece tavlanır. Yüksek sıcaklık, susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rekuparatörierlnde,
304 Atmosferik korozyana nötr nemli ortamlara alkali korozyana kloridsiz asit ortamlarına karşı dayanıklılığı iyidir. Bütün sıcaklıklarda işlenebilir yumuşaklıktadır. Yaklaşık 900 C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklı olup, çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir. 600-800 santigrat derece arasında özellikle oksitli ve sıcak nemli klorit ortamlarda İç yapı gerilme korozyon çatlığına sebebiyet verir. Kaynak yapılabilir fakat İç yapı bozulabilir. Bükülebillr ve genişletilebllir. Kimya; petrokimya ve kazanlarda boru ve ısı değiştirgeçlerinde kullanılır. Ev aletleri endüstriyel mutfaklar ve otomotiv sanayiinde
304 L 304 kalitenin düşük karbonlu şekildir. Bu durum iç yapı değişmelerine karşı dayanımı yüksektir. Özellikle nitrik asite karşı direnci iyidir. 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyldir.Sürtünme dayanıklılığı 500 santigrat derecenin üzerinde garanti edilemez. Gerilme korozyon çatlağına (SCC) karşı dayanıklılığı İyidir. Isıl işlem yapmadan kaynak yapılabilir, bükülebillr ve genişletllebilir. Kimya; petrokimya ve yiyecek endüstrilerininde boru ve ısı değiştirgeçlerinde, süthane ekipmanlarında, kağıt sanayii, nitrik asit ünitelerinde, sabun v ederi sanayiinde,
321 304 kaliteye benzer genel ko-rozyon özelliklerine sahiptir. İç yapı korozyona karşı hassasiyeti stabilazasyonu ile gönderilmiştir, bütün ısılarda yumuşaktır. 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Çok İyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına iyidir. Gerilme korozyon çatlağına hassastır TİGveMİG kaynağı yapılabilir, İyi bükülebilir ve uzayabilir. Kimya ve petrokimya sanayiinde kazanlarda ve süper ısıtıcılarda kullanılabilir.
316 Molibdenin varlığı nemli, klorlt çevrelerde haddeden çekilmiş 304 kaliteye nazaran her tür sıcaklıkta daha İyi cevap verir. 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı İyidir fakat 500 C derece üzerinde sürtünme kabiliyeti düşüktür. Gerilme korozyon çatlağı (SCC) ve dahili korozyona karşı hassastır. Kaynak yapılabilir, bükülebillr ve genişletllebilir Sıcağa mukavim eşanjörlerin-de, kimya sanayiinde, petrokimya sanayiinde kullanılan buhar kazanlarında meyvesu-yu ve likör üretimi ile et işleme ünitelerinde kullanılır.
316 L 316 kalitenin düşük karbonlu kompozisyonudur. İç korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün sı caklıklarda yumuşaktır. Yaklaşık 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Fakat 500 C üzerinde sürtünme kabiliyeti yüksektir. 316 kalite gibi gerilme korozyon çatlağına duyar-lıdır.Mekanlk özellikleri 316 kaliteden daha azdır Isıl işlem uygulanmadan kaynak yapılabilir, bükülebillr ve genişletllebilir. Kimya, petrokimya ve gıda endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve borularında suni ipek sanayiinde süthane ekipmanlarında nükleer mühendislik.
316 Tİ 316 kalitenin titanyum stabileli şekildir. 316 kaliteye benzer genel korozyon dayanıklılığına sa-hiptir.lç Korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün ısılarda yumuşaktır. 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyldir.Sürtünme kabiliyeti yüksektir. Gerilme korozyon çatlağına karşı duyarlıdır. Kaynak yapılabilir, bükülebillr ve genişletllebilir Kimya; petrokimya ve gıda endüstrisinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde kazan ve fırınlarda, vernik sentetik reçine lastik ve motor yakıtı endüstrilerinde pompa kompresör parçaları, nükleer ve mühendislik
309 ve 310 25/20 paslanmaz çelik ve düşük torban İçeriği ile yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda tercih edilir. Tipik ateşe dayanıklı, kalite yaklaşık 1100 C'ye kadar oksidasyona karşı mükemmel dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme kabiliyeti yüksektir. 900 C'den fazla sıcaklarda devamlı çalışma durumunda slgma oluşuma yol açar. Bu da iç korozyona karşı duyarlı hale getirir. Kaynak yapılabilir, fakat iç korozyon olabilir. Kimya ve petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve fırın tüplerinde.


Classification Type ChemicalComposition (%)
KS(JIS)  C Cr Ni Mo Other
Austenitic 301 ≤0.15 16.0-18.0 6.00-8.00    
301L ≤ 0.030 16.0-18.0 6.00-8.00   N≤0.20
303 ≤0.15 17.0-19.0 8.00-10.0 (≤0.6)  
304 ≤0.08 18.0-20.2 8.00-10.50    
304J1 0.02-0.05 16.5-17.1 7.5-7.9   Cu1.9-2.2
304L ≤0.030 18.0-20.0 9.00-13.00    
304LN ≤0.030 17.0-19.0 8.50-11.50   N0.12-0.22
304N1 ≤0.08 18.0-20.0 7.00-10.50   N0.10-0.25
305 ≤0.12 17.0-19.0 10.50-13.0    
309S ≤0.08 22.0-24.0 12.0-15.0    
316 ≤ 0.08 16.0-18.0 10.00-14.0 2.00-3.00  
316L ≤ 0.03 16.0-18.0 12.00-15.0 2.00-3.00  
321 ≤0.08 17.0-19.0 9.00-13.00   Ti5xC% and over
Ferritic 409L ≤0.03 17.0-19.0     Ti6xC%-0.75
410L ≤0.03 11.0-13.5      
430LX ≤0.03 16.0-19.0     Tior Nb 0.1-1.0
430 ≤0.12 16.0-18.0      
430Ti ≤0.03 19.0-21.0     Ti0.2-0.5
430J1L ≤ 0.025 16.0-20.0     Nb 8x(C%+N%)-0.8 Cu 0.30-0.80
436L ≤0.025 16.0-19.0   0.75-1.25 Ti,Nb,Zr8x(C%+N%)-0.8
444 ≤0.025 17.0-20.0   1.75-2.5 Ti,Nb,Zr8x(C%+N%)-0.8
Martensitic 410 ≤0.15 11.5-13.5      
420J1 0.16-0.25 12.0-14.0      
420J2 0.26-0.4 12.0-14.0      
* Heat TreatmentCondition: S: Solution Heat Treatment, A: Annealing


ASTM EN DIN AÇIKLAMA
1 1D c2/IIa Sıcak çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey
2D 2D h/IIIb Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey
2B 2B n/IIIc Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey, temizlenerek hafifçe parlatılmış
3 2G o/IV Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey, satine işlemi uygulanmış (Kaba)
4 2J p/V Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey, satine işlemi uygulanmış (İnce)
BA BA m/IId Soğuk çekilmiş, tavlanmış, parlak yüzey
HL Scotch Brite (Fırçalanmış yüzey)

Teknik Tablolar

Tablo detayları
- Fiziksel Detay Tablosu
- Mekanik Detay Tablosu
- Paslanmaz Çelik Kullanım Tablosu
- Kimyasal Analiz Tablosu
- Yüzey Standartları Tablosu

Ürün Grupları

» Paslanmaz Levha
» Paslanmaz Çelik
» Paslanmaz Boru
» Paslanmaz Profil
» Paslanmaz Mil
» Bağlantı Elemanları

Diğer alt ürün grupları

Diğer paslanmaz ürün portföyü
Özel ölçü kesimli ürünler
Çelik rulo, ince ve dikişli, dikişsiz boru
Köşebent, Te, Nipel, Dirsek, Flanş
Diğer paslanmaz fittings malzemeleri

Nikel Borsası

Nickel Cash seller $/m tonne

Nickel 3mo seller $/m tonne

Destek ve Talep

+90 (212) 416 25 80
+90 (212) 415 80 71
info @ yildempaslanmaz.com.tr
Demirciler Sit. 3.Yol No:70
Zeytinburnu, İSTANBUL

YILDEM Paslanmaz - Facebook YILDEM Paslanmaz - Twitter